• خراسان رضوي، مشهد، بلوار وكيل آباد، برج تجاری اداری آرميتاژ، طبقه٦، واحد٦٠٤

ارتباط با همکاران

حسین احمدی

مدیر عامل

کارشناس ارشد مکانیک
داخلی: 106
Email: [email protected]

علی سلطانی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مکانیک
داخلی: 107
Email: [email protected]

مینا امیری

مدیر اداری

کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 101
Email: [email protected]

سمیرا عبدالهی

کارشناس فنی

کارشناس ارشد مکانیک
داخلی: 103
Email: [email protected]

سید محمد کاخکی

کارشناس ارشد فنی

کارشناس ارشد مکانیک
داخلی: 104
Email: [email protected]

سعیده منصف

حسابدار

کارشناس ارشد حسابداری
داخلی: 102
Email:[email protected]