عملکرد

دمای اتاق به وسیله­ی شیر رادیاتور که روی هر رادیاتور قرار دارد تنظیم می­شود.

بالانس سیستم با پیش­تنظیم شیرهای رادیاتور با توجه به اختلاف فشار از پیش تعریف شده به وسیله­ی شیر کنترل اختلاف فشار (DPCV) تامین می­گردد.

یک DPCV که اختلاف فشار در هر رایزر را کنترل می­کند، از نویز سیستم جلوگیری کرده و همچنین شیرهای رادیاتور را قادر می­سازد تا در زمان نیاز بسته شوند یا در میزان مشخصی تنظیم گردند.

با استفاده از یک شیر کنترل مستقل از فشار (PICV) که به کنترلر متصل است، و یک مدار اختلاط جریان، دمای سمت اولیه به دمای ورودی بهینه­ای در سمت ثانویه کاهش می­یابد.

جریان در هر کدام از رایزرها توسط DPCV آن رایزر تنظیم شده و توسط ایستگاه اندازه­گیری نصب شده در آن رایزر به تایید می­رسد.

مزایا

  •          از ایجاد نویز در سیستم جلوگیری می­کند.
  •          امکان تنظیم دقیق و مناسب شیرهای رادیاتور را فراهم می­آورد
  •          تمامی بخش­ها یک اختلاف فشار ثابت و تعریف شده خواهند داشت.
  •          با پیش­تنظیم صحیح شیر رادیاتور، جریان در هر بخش از سیستم کنترل خواهد شد.
  •          راهکاری با حداقل هزینه

نکات مهم

  •          چنانچه شیرهای رادیاتورها دارای پیش­تنظیم نباشند یا به طور صحیح تنظیم نشده باشند، جریان درون سیستم به بالانس نخواهد رسید.