عملکرد

دمای هوای هواساز با یک سنسور در خروجی آن کنترل می­شود. سمت ثانویه­ی مدار اختلاط دارای یک جریان ثابت عبوری از درون کویل می­باشد که دمای ثابتی را در تمام کویل ایجاد می­کند.

زمانی که سیستم کنترلی دمای بیشتر یا کمتری را طلب می­کند، شیر PICV باز یا بسته می­شود تا جریان آب سرد یا گرم از سمت اولیه بتواند به سمت ثانویه وارد شود. بدین صورت دمای درون کویل با نسبتی مستقیم با توان خروجی از کویل تغییر می­کند.

مزایا

  •          PICV جزیان اولیه را بالانس کرده و شما را از بکارگیری شیرهای بالانس استاتیکی و شیرهای کنترل اختلاف فار بی نیاز می­سازد.
  •          هواسازهایی که دارای مساحت کویل بالایی هستند، دمای یکسانی در تمامی قسمتهای کویل خواهند داشت که کنترل دقیق دمای هوا را میسر می­سازد.
  •          نسبت مستقیم میان دمای کویل و توان خروجی

نکات مهم

  •          در سمت ثانویه­‌ی مدار اختلاط نیاز به یک پمپ کوچک سیرکولاسیون وجود دارد.

در صورتی که بعدا نیاز به تایید جریان باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری نصب کرد