هواساز

با کنترل مستقیم به وسیله­‌ی شیر کنترل مستقل از فشار (PICV)

دمای هوای خروجی از هواساز به وسیله­ی یک سنسور کنترل می­شود. زمانی که سیستم کنترلی درخواست هوایی با دمای بیشتر یا کمتر می­دهد، PICV بسته یا باز می‌شود تا جریان عبوری از کویل را کاهش یا افزایش دهد. توان خروجی کویل از یک

منحنی پارابولیک تبعیت می­کند، در حالی که برای ارتباط میان شیر و محرک آن از یک نمودار مشخصه به گونه­ای استفاده می­شود که یک رابطه­ی خطی میان سیگنال کنترلی ورودی و توان خروجی برقرار باشد.

مزایا

PICV از بالانس بودن جریان اصلی اطمینان حاصل می­کند و شما را از بکارگیری شیرهای بالانس استاتیکی و شیرهای کنترل اختلاف فشار بی نیاز می­سازد.

کاربرد ساده. چرا که تنها یک PICV بخ منظور کنترل جریان، دما، و اختلاف فشار نیاز است.

نکات مهم

در حالت نیمه بار، جریان عبوری از کویل ممکن است تا حدی پایین باشد که منجر به جریان آرام و کاهش توان خروجی شود.

کویل­های بزرگتر ممکن است در نقاط مختلف خود دماهای مختلفی داشته باشند، که این مساله کنترل دقیق دما را دشوار می­سازد.

چنانچه نیاز به تایید جریان باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری نصب کرد.