تهیه کلیه (462 عدد) شیرهای ترکیبی کنترل جریان مستقل از فشار (PIBCV) از نوع OPTIMA Compact مارک FRESE دانمارک / سال 1395

کارفرما : شرکت زیباسازه توس گام

آدرس : این پروژه واقع در بلوار فردوسی شهرستان مشهد می باشد

مشخصات اجمالی پروژه :

  • مساحت زمین پروژه ۴۰۰۰ مترمربع و مساحت کل زیر بنا ۴۵۸۵۱ مترمربع می باشد.
  • کاربری مسکونی، مساحت مفید ۲۳۸۶۰ مترمربع و در ۲۶ طبقه می باشد