سال 1394 کارفرما: بانک پاسارگاد

آدرس:خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 17

مشخصات اجمالی پروژه: 9000 متر مربع در 12 سقف

راهکار پیشنهادی: با توجه به مقیاس کاری، ملاحظات اقتصادی و تمایل کارفرما و غیره، پیشنهادی که مناسب این پروژه داشتیم استفاده از 10 عدد شیر بالانسینگ دستی از نوع TA STAD از کمپانی IMI Hydronics بود.  به منظور نصب در رایزرهای سیستم تهویه مطبوع  به منظور تسهیل و افزایش دقت در بالانس سیستم بود.

پروژه های مرتبط