تهیه کلیه (17 عدد) شیرهای بالانسینگ دستی (VODRV) از نوع STAD & STAF مارک TA و 6 عدد شیر بالانسینگ دستی از نوع (FODRV) مارک FRESE STBV

کارفرما : توسعه سپهر هشتم – سال‌های 1395 و 1396

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی

مشخصات اجمالی پروژه : مساحت زمین: ۱۰٫۵۱۴ مترمربع

پروژه های مرتبط