کارفرما: موسسه مالی اعتباری میزان / سال 1392

آدرس: دور میدان جانباز

مشخصات اجمالی پروژه:

راهکار پیشنهادی: ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان، یکی دیگر از پروژه‌‌های مهمی است که در محل میدان جانباز در مشهد واقع شده است. از این منطقه به عنوان آینده‌ روشن تجاری شهر یاد میشود.  تعداد زیاد دفاتری که در این ساختمان وجود دارد نیاز بالایی به تامین شرایط آسایش پایدار و بالانس دائمی سیستم تهویه مطبوع را ایجاد می‌کند. بدین منظور شرکت یکتا تدبیر مدرن تعداد 35 قطعه شیر بالانسینگ مستقل از فشار از نوع Frese OPTIMA Compact را در محل ترمینال‌های این پروژه نصب کرد.

پروژه های مرتبط