تهیه کلیه 234 عدد شیر ترکیبی کنترل جریان مستقل از فشار(PIBCV) از نوع OPTIMA Compact مارک FRESE- دانمارک و کلیه ( 4 عدد) شیر بالانسینگ دستی (VODRV) از نوع STAD & STAF مارک TA- سوئد / سال 1394

کارفرما : بانک ملت

آدرس : مشهد، حاشیه خیابان دو طبقه درحال احداث شهید شوشتری

مشخصات اجمالی پروژه :

مساحت زیربنا : ۳۰۷۷۰ مترمربع

تعداد واحدهای تجاری : ۱۱۹

تعداد واحدهای اقامتی: ۱۷۰

پروژه های مرتبط