تهیه کلیه (2 عدد) شیرهای بالانسینگ دستی (VODRV) از نوع STAD & STAF مارک TA- سوئد / سال 1395

کارفرما: جناب آقای نوغانی

آدرس: دانش شرقی 8 – شهید رجب زاده 8

مشخصات اجمالی پروژه: 2400 متر مربع زیر بنا