عملکرد

دمای اتاق به وسیله­ی شیر رادیاتوری که روی هر رادیاتور نصب شده تنظیم می­شود.

بالانس سیستم با نصب یک شیر بالانس دینامیک روی هر رایزر/انشعاب انجام می­پذیرد. شیرهای بالانس دینامیک وظیفه­ی کنترل جریان عبوری از آن بخش از سیستم را بر عهده دارند.

شیر بالانس دینامیک یک محدود کننده­ی جریان است که از ایجاد جریان­های بیش از حد در آن بخش از سیستم که تحت کنترل دارد جلوگیری می­کند.

این مهم باعث می­شود جریان طرح همواره در تمامی بخش­های سیستم در دسترس باشد.

یک شیر کنترل اختلاف فشار، اختلاف فشار در هر یک از رایزرها را کنترل کرده و از ایجاد نویز در سیستم جلوگیری کرده و امکان تنظیم و بستن شیرهای رادیاتور را در زمان نیاز فراهم می­سازد.

با استفاده از یک PICV که به کنترلر متصل است و یک مدار اختلاط، دمای اولیه به دمایی بهینه در سمت ثانویه کاهش می­یابد.

مزایا

  •          جریان عبوری از شیر بالانس دینامیک مستقل از اختلاف فشار دو سر آن است
  •          جریان را می­توان بدون نیاز به مانومتر یا ابزار راه­اندازی تنظیم کرد.
  •          تنها به یک شیر بالانس دینامیک به صورت سری با رادیاتور نیاز است.
  •          چنانچه سیستم بعدا گسترش یابد، دیگر نیازی به بالانس مجدد وجود ندارد.
  •          نیازی به حفظ یک حداقل طول لوله­ی مستقیم پیش یا پس از شیر بالانس دینامیکی وجود ندارد.
  •          از ایجاد نویز در سیستم جلوگیری کرده و امکان تنظیم مناسب شیرهای رادیاتور را فراهم می­آورد.
  •          هریک از بخش­های سیستم اختلاف فشار ثابت و تعیین شده­ی خود را خواهند داشت.

نکات مهم

  •          هزینه­ی این سیستم از سیستم­هایی با شیر کنترل اختلاف فشار و سیستم­هایی با شیر کنترل دینامیک بیشتر خواهد بود.

چنانچه نیاز به تایید چشمی جریان توسط ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری نصب کرد