دسته‌بندی نشده

واحد ترمینال مستقل – کنترل با PICV و ترموستات خودکار

عملکرد

دمای اتاق در کاربردهایی مانند فن کویل، رادیاتور، و هیترهای ترانشه، توسط یک ترموستات خودکار دراتاق کنترل می­شود.

این ترموستات دارای یک سنسور از راه دور است و می­تواند به طور مستقیم به PICV متصل شود.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها نیاز به اندازه گیری اختلاف فشار در شیر قرار گرفته در نقطه­ی نمونه یا در انتهای انشعابات وجود دارد.

نکات مهم

 •          حداقل اختلاف فشاری که برای کارکرد PICV نیاز است بایستی در جریان طرح ایجاد شود.
 •          چنانچه نیاز به تایید مجدد توسط یک مسئول ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری را در انشعاب نصب کرد.
دسته‌بندی نشده

واحد ترمینال مستقل – کنترل با PICV

عملکرد

دمای اتاق در کاربردهای مختلف از قبیل فن کویل، پرتو سرد، سقف سرد، و هیترهای ترانشه، توسط یک کنترلر محلی در اتاق تنظیم می­شود.

کنترلر موجود در اتاق دارای یک سنسور دما درون خود است و یک سیگنال به محرک PICV ارسال می­کند.

بسته به طراحی سیستم، این سیگنال کنترلی می­تواند به صورت تنظیمی یا روشن/خاموش باشد.

مزایا

 •          PICV از بالانس جریان اطمینان حاصل کرده و شما را از بکارگیری شیرهای بالانسینگ استاتیک و شیرهای کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها نیاز به اندازه گیری اختلاف فشار در شیر قرار گرفته در نقطه­ی نمونه یا در انتهای انشعابات وجود دارد.

نکات مهم

 •          حداقل اختلاف فشاری که برای کارکرد PICV نیاز است بایستی در جریان طرح ایجاد شود.
 •          چنانچه نیاز به تایید مجدد توسط یک مسئول ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری را در انشعاب نصب کرد.
دسته‌بندی نشده

بویلر – کنترل با PICV

عملکرد

بویلرها که قابلیت تنظیم دارند از طریق شیرهای PICV به کنترلری متصل می­شوند که جریان عبوری از هر بویلر را کنترل می­کند.

کنترلر دمای ورودی و خروجی را اندازه می­گیرد تا اختلاف دما را به حداکثر برساند و همچنین پمپ دور متغیر را به گونه­ای تنظیم کرده تا فشار پمپ مورد نیاز تامین شود.

به منظور دستیابی به راندمان بهینه­ی بویلر، استفاده از کنترل زنجیره­ای توصیه می­گردد.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها با اندازه­گیری اختلاف فشار در شیر PICV می­توان جریان مورد نظر را تنظیم کرد.

نکات مهم

 •          چنانچه نیاز به تایید چشمی جریان توسط یک مهندس ناظر باشد، یک ایستگاه اندازه­گیری را می­توان در مسیر خط اصلی نصب کرد.

چیلر دور متغیر – کنترل با PICV

عملکرد

جریان عبوری از چیلرهای دور متغیر به وسیله­ی کنترلری تنظیم می­شود که به شیرهای PICV متصل است.

کنترل دماهای ورودی و خروجی را اندازه­گیری کرده تا اختلاف دما را به حداکثر برساند و پمپ دور متغیر را به گونه­ای تنظیم می­کند که فشار پمپ مورد نیاز تامین شود.

به منظور دستیابی به راندمان بهینه­ی چیلر، بسته به طراحی چیلر و فلسفه­ی انتخابی برای کنترل سیستم، استفاده از چند چیلر در بار کمتر یا استفاده از کنترل زنجیره­ای در حالت نیمه­بار توصیه می­شود.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها با اندازه­گیری اختلاف فشار در شیر PICV می­توان جریان مورد نظر را تنظیم کرد.

نکات مهم

 •          چنانچه نیاز به تایید چشمی جریان توسط یک مهندس ناظر باشد، یک ایستگاه اندازه­گیری را می­توان در مسیر خط اصلی نصب کرد.
 •          به منظور تامین فوری دما یا اطمینان از گردش صحیح مواد شیمیایی در سیستم، یک حداقل جریان بای پاس ممکن است برای چیلر لازم باشد. این بای پاس را بایستی در مناسب­ترین نقطه از سیستم قرار داد.
دسته‌بندی نشده

گرمایش از کف – کنترل با PICV

عملکرد

دمای اتاق با یک ترموستات در محل آن اتاق کنترل می­شود. این ترموستات به محرک PICV متصل است.

دمای مدار اولیه به وسیله­ی یک مدار دیگر تا دمای حداکثر 30 درجه سانتی گراد کاهش می­یابد.

ماهیت کنترل عموما خطی است.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.

نکات مهم

 •          حداقل اختلاف فشاری که برای کارکرد PICV نیاز است بایستی در جریان طرح ایجاد شود.

چنانچه نیاز به تایید مجدد توسط یک مسئول ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری را در انشعاب نصب کرد

دسته‌بندی نشده

سیستم رادیاتور – با بالانس دینامیکی

عملکرد

دمای اتاق به وسیله­ی شیر رادیاتوری که روی هر رادیاتور نصب شده تنظیم می­شود.

بالانس سیستم با نصب یک شیر بالانس دینامیک روی هر رایزر/انشعاب انجام می­پذیرد. شیرهای بالانس دینامیک وظیفه­ی کنترل جریان عبوری از آن بخش از سیستم را بر عهده دارند.

همچنین می­توان شیرهای بالانس را در هر واحد آپارتمان نصب کرد تا به بالانس بیشتر در محل واحدها دست پیدا کرد.

شیر بالانس دینامیک یک محدود کننده­ی جریان است که از ایجاد جریان­های بیش از حد در آن بخش از سیستم که تحت کنترل دارد جلوگیری می­کند.

این مهم باعث می­شود جریان طرح همواره در تمامی بخش­های سیستم در دسترس باشد.

با استفاده از یک PICV که به کنترلر متصل است و یک مدار اختلاط، دمای اولیه به دمایی بهینه در سمت ثانویه کاهش می­یابد.

مزایا

 •          جریان عبوری از شیر بالانس دینامیک مستقل از اختلاف فشار دو سر آن است
 •          جریان را می­توان بدون نیاز به مانومتر یا ابزار راه­اندازی تنظیم کرد.
 •          تنها به یک شیر بالانس دینامیک به صورت سری با رادیاتور نیاز است.
 •          چنانچه سیستم بعدا گسترش یابد، دیگر نیازی به بالانس مجدد وجود ندارد.
 •          نیازی به حفظ یک حداقل طول لوله­ی مستقیم پیش یا پس از شیر بالانس دینامیکی وجود ندارد.

نکات مهم

 •          حداقل اختلاف فشار مورد نیاز شیر بالانس باید در جریان طرح فراهم باشد.
 •          اختلاف فشار در بخش­های مختلف سیستم را نمی­توان کنترل کرد.
دسته‌بندی نشده

چیلر دور ثابت – کنترل با PICV

عملکرد

چیلرهای دور ثابت به کنترلری متصل هستند که با باز و بسته کردن PICV جریان عبوری از هر چیلر را قطع و وصل می­کند.

کنترلر دمای ورودی و خروجی را اندازه می­گیرد تا تفاوت دما را حداکثر کرده و پمپ سرعت متغیر را به گونه­ای تنظیم کند که فشار پمپ مورد نظر را حفظ کند.

برای رسیدن به راندمان بهینه­ی چیلر، استفاده از کنترل چند مرحله­ای توصیه می­شود.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها نیازبا اندازه­گیری اختلاف فشار در شیر PICV می­توان جریان مورد نیاز را مشخص و تنظیم کرد.

نکات مهم

 •          چنانچه نیاز به تایید مجدد توسط یک مسئول ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری را در انشعاب نصب کرد.

چیلر به حداقلی از جریان بای پاس که توسط یک شیر محدود کننده­ی جریان دینامیک کنترل شود نیاز دارد تا از یخ زدن در هنگم کار با حداکثر ظرفیت جلوگیری شود

پمپ حرارتی – کنترل با PICV

عملکرد

محرک شیر کنترلر را به پمپ­های حرارتی متصل و مرتبط می­سازد. این محرک جریان عبوری از هر پمپ حرارتی را به وسیله­ی تنظیم PICV مربوطه کنترل می­کند.

کنترلر دماهای ورودی و خروجی را اندازه­گیری کرده تا اختلاف دما را به حداکثر برساند. همچنین پمپ دور متغیر را به گونه­ای تنظیم می­کند که فشار پمپ مورد نظر تامین شود.

به منظور دستیابی به راندمان بهینه­ی پمپ­های حرارتی استفاده از کنترل زنجیره­ای پیشنهاد می­شود.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          تنها با اندازه­گیری اختلاف فشار در شیر PICV می­توان جریان مورد نظر را تنظیم کرد.

نکات مهم

 •          چنانچه نیاز به تایید چشمی جریان توسط یک مهندس ناظر باشد، یک ایستگاه اندازه­گیری را می­توان در مسیر خط اصلی نصب کرد.
 •          به منظور تامین فوری دما یا اطمینان از گردش صحیح مواد شیمیایی در سیستم، یک حداقل جریان بای پاس ممکن است برای پمپ حرارتی لازم باشد. این بای پاس را بایستی در مناسب­ترین نقطه از سیستم قرار داد.
دسته‌بندی نشده

مخزن آب گرم کن – با کنترل PICV

عملکرد

دمای آب داغ مخزن به وسیله­ی کنترلری تنظیم می­شود که سنسور دمای آن درون مخزن قرار دارد.

شیر به وسیله­ی یک محرک تنظیمی که مستقیما روی شیر سوار شده کنترل می­شود.

مزایا

 •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
 •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
 •          نصب ساده
 •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
 •          قابلیت محدود کننده جریان PICV اختلاف دمای آب درون مخزن را به حداقل می­رساند.
 •          سیکل­های حرارت دهی به منظور مبارزه با رشد میکرو ارگانیسم لژیونلا را می­توان به صورت خودکار انجام داد.

نکات مهم

 •          چنانچه تایید چشمی جریان توسط مسئول ناظر نیاز باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری نصب کرد.
دسته‌بندی نشده

سیستم رادیاتور – با کنترل اختلاف فشار

عملکرد

دمای اتاق به وسیله­ی شیر رادیاتور که روی هر رادیاتور قرار دارد تنظیم می­شود.

بالانس سیستم با پیش­تنظیم شیرهای رادیاتور با توجه به اختلاف فشار از پیش تعریف شده به وسیله­ی شیر کنترل اختلاف فشار (DPCV) تامین می­گردد.

یک DPCV که اختلاف فشار در هر رایزر را کنترل می­کند، از نویز سیستم جلوگیری کرده و همچنین شیرهای رادیاتور را قادر می­سازد تا در زمان نیاز بسته شوند یا در میزان مشخصی تنظیم گردند.

با استفاده از یک شیر کنترل مستقل از فشار (PICV) که به کنترلر متصل است، و یک مدار اختلاط جریان، دمای سمت اولیه به دمای ورودی بهینه­ای در سمت ثانویه کاهش می­یابد.

جریان در هر کدام از رایزرها توسط DPCV آن رایزر تنظیم شده و توسط ایستگاه اندازه­گیری نصب شده در آن رایزر به تایید می­رسد.

مزایا

 •          از ایجاد نویز در سیستم جلوگیری می­کند.
 •          امکان تنظیم دقیق و مناسب شیرهای رادیاتور را فراهم می­آورد
 •          تمامی بخش­ها یک اختلاف فشار ثابت و تعریف شده خواهند داشت.
 •          با پیش­تنظیم صحیح شیر رادیاتور، جریان در هر بخش از سیستم کنترل خواهد شد.
 •          راهکاری با حداقل هزینه

نکات مهم

 •          چنانچه شیرهای رادیاتورها دارای پیش­تنظیم نباشند یا به طور صحیح تنظیم نشده باشند، جریان درون سیستم به بالانس نخواهد رسید.