عملکرد

دمای اتاق در کاربردهای مختلف از قبیل فن کویل، پرتو سرد، سقف سرد، و هیترهای ترانشه، توسط یک کنترلر محلی در اتاق تنظیم می­شود.

کنترلر موجود در اتاق دارای یک سنسور دما درون خود است و یک سیگنال به محرک PICV ارسال می­کند.

بسته به طراحی سیستم، این سیگنال کنترلی می­تواند به صورت تنظیمی یا روشن/خاموش باشد.

مزایا

  •          PICV از بالانس جریان اطمینان حاصل کرده و شما را از بکارگیری شیرهای بالانسینگ استاتیک و شیرهای کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
  •          PICV بالانس جریان را فراهم کرده و شما را از بکارگیری شیر بالانس استاتیکی و شیر کنترل اختلاف فشار بی­نیاز می­سازد.
  •          با طراحی ساده­­ای که این محصول میسر می­سازد، افت فشار کلی سیستم اندک خواهد بود.
  •          اجرای سیستم ساده خواهد بود. چرا که تنها به PICV نیاز است و هیچگونه شیر بالانسینگ فشار یا جریان دیگری نیاز نیست.
  •          جریان را می­توان بصورت مستقیم  از روی PICV تنظیم کرد و بدین منظور نیازی به مانومتر یا ابزار راه اندازی نیست.
  •          تنها نیاز به اندازه گیری اختلاف فشار در شیر قرار گرفته در نقطه­ی نمونه یا در انتهای انشعابات وجود دارد.

نکات مهم

  •          حداقل اختلاف فشاری که برای کارکرد PICV نیاز است بایستی در جریان طرح ایجاد شود.
  •          چنانچه نیاز به تایید مجدد توسط یک مسئول ناظر باشد، می­توان یک ایستگاه اندازه­گیری را در انشعاب نصب کرد.